07.
Некатегоризовано

Милорад Ђошић, Пирот
КАСИОПИ СПАВА

Приметих да деда бунца у сну. 
– Ко је Касиопи, деда? – почео сам тихо да га испитујем да га не бих пробудио.
– Девојка, зар се не сећаш да сам ти прич`о.

– Ниси ми причао – лажем ја бело, него, размишљам брзо, можда ће нешто ново да ми каже. 
– Био сам тешко рањен. Арнаути ме погодили с леђа баш кад сам био близу Везировог моста, преко кога су ме пренели онако клонулог Лека Милин и Јосиф Станков. Јадни, носили су ме на смену. Говорио сам им да ме оставе, али нису хтели. Веле, док можемо носићемо те, а после нека нам је Бог у помоћи. Рекли су ми после да су ме једва унели у талијански брод који нас је довезао на Крф.

цела вест
05.
Полемика

Радомир Батуран, Торонто
Бугарски – нож у леђа српској ћирилици

Данас, када је изворна српска култура и просвета дошла до ивице амбиса, када је печат (језик) српског народа разбијен и његов кôд (писмо) погажен и згњечен, српски лингвисти су, коначно, заузели став да се мора донети закон о заштити српског језика и писма. Ни ту српски лингвисти нису јединствени: србисти су за ћирилично једноазбучје, а англисти, германисти, италијанисти, кроатисти … – речју латинисти – залажу се за очување двоазбучја: латинског и ћириличног писма само у Србији. Тако, таман када је Одбор за стандардизацију српског језика и писма предложио Влади Србије измене Закона о језику и писму, у складу са Уставом Србије, дежурни српски латинисти то оспоравају. Њихови поступци откривају им трагове. Србистима је догорело до ноката гледајући како се полатиничује српска култура и просвета и тако мења свест српског народа, а латинисти су на задатку да то, коначно, и финализују.

цела вест
03.
Некатегоризовано

Огњен Војводић
Меша Селимовић:`Кључ језика српског`- Јован Хаџић (1799 -1869)

Принципијелни ставови Хаџићеви у полемикама о правопису, које је изрицао и раније, а разрадио у спису Кључ језика српског, 1852. године, нијесу ни неозбиљни ни дилетантски, како се говорило (Даничић, не заустављајући се на теоретској страни питања о духу језика, одбацио је Хаџићева излагања резолутном примедбом, да Хаџић не прави разлику између језика правописа, што није сасвим тачно). Тај Хаџићев чланак није до данас у литератури уопште цитиран, помињан је и одбациван уз уопштене негативне оцјене, а како ми се чини да је значајан, изнијећу из њега основне мисли.

цела вест
09.
Догађаји

Божидар Митровић
Одржан XVI Mеђународни конгрес слависта у Београду

 

 

На Филолошком факултету Универзитета у Београду од 25. до 27. августа 2018.  године одржан је XVI Mеђународни конгрес слависта. Свечано отварање можете чути и видети на сајту Kонгреса у делу http://mks2018.fil.bg.ac.rs/

 

Тематика XVI Mеђународног конгреса слависта у Београду 2018. г. утврђена је са  допунама унетим на заседању МКС у Прагу 31. августа 2015, и усвојена на састанку Председништва МКС у Београду 3. децембра 2015. године.

 

Ово показује одређену стабилност у организацији скупова слависта, али и одређену статичност и недовољну флексибилност у све динамичнијем свету. Али оваква статичност је и «разумљива» када се зна да одговарајући центри моћи помно прате и диригују свиме што је везано за СлоВене, њихово осамостаљивање и самосвест.

 

На овогодишњем скупу слависта биле су предвиђене различите форме рада и разматрања научних тема и проблема славистике као што су пленарна заседања, четири секције (1. Језик 2. Књижевност, култура, фолклор 3. Питања славистике 4. Специјалне теме Конгреса), округли столови, заседања комисија по предложеним темама. Поводом Конгреса објављен је опширан Програм и књига Тезе и резимеи  свих радова, који су представљени азбучним редоследом назива земаља из којих су аутори. У књизи теза и аутореферата у одвојеном делу су представљени аутори и резимеи радова по тематским блоковима (Глобализација и формирање речи код Словена …). Организатор је називе комисија, називе округлих столова и тематских блокова препустио иницијаторима и оним мученицима који су радили прелом материјала за конгрес. Наиме, дизајнери који су радили прелом, некаквим приручним програмима прилагођавали су словенске језике српском, па се тиме створила значајна «универзализација» и «стандардизација» «словенског језика» без икакве свести и намере организатора о тој неопходности. Очигледно да преводиоци и коректори нису били планирани буџетом организатора, те се тиме невољно достигао највиши ниво «стандардизације» заједничког «словенског језика» импровизацијом у прелому!

 

И овај пут су српски лингвисти пропустили да укажу на идентичности српског језика и језика који су српски, али се називају «хрватски», «босански» па и «црногорски». Српски лингвисти, и посебно они који су као руководилац Института за стандардизацију српског језика, пријавили радове о «безличним реченицама» које су и тематски биле не само безличне него и бесмислене и врло мало су биле везане за словенска питања. Са друге стране српске «научнице» су у резимеу рада заузеле критички став према српском језику и гордо истакле «Добијени налази ће се узети као основ за још једну проверу утемељености феминистичке критике српског (и било ког другог) језика.». Какве то везе има са Конгресом слависта, барем мени, остало је непознато! Тако српска наука о језику наставља суноврат и оставља и српски језик и српски народ без икакве (научне) заштите. У исто време лингвисти из «суверене Хрватске» наставили су и на овом скупу слависта да већ и у називима радова промовишу хрватски језик и да се боре за признавање тог језика изнедреног из српског, односно прецизније речено идентичног српском језику, те су им наслови тој политичкој борби и одговарали, иако је прокламовано да се конгрес клони политике. Но они су без икаквог скривања давали више политичке него научне «смјернице» за нормирање тог непризнатог језика, како и сами наводе већ и у резимеима радова («Нормирање хрватскога језикословног називља», «Хрватска дијалектна лексикографија («свих трију хрватских наречја»!)», «Говорна ријеч хрватског стандардног језика», «Хрватски дијалектни фраземи са саставницима – непромјенљивим врстама ријечи»,«Славени у језичној слици свијета говорника хрватскога језика (лингвокултуролошка перспектива)»). Али како и бива са неоснованим тезама и захтевима, не само у науци него и у судници, хрватски аутори су сами дали на конгресу доказе да хрватски као одвојен језик није никад постојао. У раду хрватског научника «Два пријевода са српскога на хрватски из Јужне Угарске у XIX стољећу» је наведено (цитат): «God. 1808. Somborac I. Ambrozović objavio je prijevod Pritča iliti po prostomu poslovica J. Muškatirovića „na ilirički jezik”, a 1873. Subotičanin F. Bodolsky prijevod epa János vitéz S. Petőfija[1] na „bunjevačko naričje”, nastao prema srpskomu prijevodu J. Jovanovića Zmaja. Značajke dvaju prijevoda upućuju na jezičnu situaciju južnougarskih Hrvata u XIX. st., ali i na specifičnosti u stabilizaciji i širenju modernoga hrvatskoga standardnoga jezika te na dinamiku hrvatsko-srpskih jezičnih veza.». Дакле доказују да никаквог језика под називом «хрватски језик» није било! Ипак они инсистирају да је то хрватски језик.  Истим искривљавање свести је и удбаш и језуита (који се цели век представља као највећи српски националиста) у Хагу тражио да му преведу оптужницу «са хрватског на српски језик» да би могуће тако тај језик био признат. Али српски лингвисти о томе ни слова а камоли телевизија да тако нешто забележи на конгресу слависта. Представнике РТС-а није интересовало ни како је настала реч СлоВени јер им из «комитеје» још није дата директива да о томе извештавају. Ја сам ипак новинарки телевизије Србије у паузи конгреса предао водич «Тајна руског храма» у којој је објашњено како је настала реч СлоВени и текстом и графички. Као и у наведеном цитату где је «илирско» и «буњевачко» приписано хрватском језику и хел(В)енско је Запад приписао Грцима иако Хел(В)ени (КолоВени/СлоВени) никакве генетске везе немају са Грцима. Али о томе није било ни једног јединог слова на Конгресу слаВиста. По угледу на «научнике» из Хрватске и «научници» из суверене Босне и Херцеговине у АВНОЈевским границама су промовисали већ у самом раду тзв. «босански језик» («Босанскохерцеговачки лингвистички атлас: пројекат …», «Англицизми – мотиватори у творби изведеница у савременом босанском језику»). Да ли су представници српских «учених лингвиста» полемисали са оваквим тврдњама о творби новоЈезика на тлу Балкана у циљу стварања новоНација, није нам познато, јер је одговор директора Института за стандардизацију српског језика био недовољно јасан на ово моје питање. А и зашто би кад су били заузети «безличним реченицама» и још бесмисленијим «рефератима» у границама – колико им је служба за коју су плаћени допустила. Овај пут учењаци из Црне Горе су нас поштедели научних тема о такозваном «црногорском језику» али су говорили о «црногорским средствима јавног информисања».

 

На секцији где су се у суботу 25. августа 2018. године, у сали 11 Филолошког факултета, окупили етнолингвисти предао сам српским ауторкама интересантног рада о стању етнолинвистике у Србији књигу «Первоначальное значение слова Москва/Првобитно значење речи Москва» и изложио на руском језику свим присутним славистима следеће: «Ја сам Србин али сам професор на универзитету у Москви, у Русији. Ситуација у етнолингвистици у Србији је катастрофална јер стручњаци за језик нису спремни да учествују у  интердисциплинарним научним истраживањима, на која и овде позивам, и без којих савремена наука не може да се развија. Етнолингвисти очигледно изучавају «статику зграде» од десетог спрата, односно од десетог века слоВенског покрштавања, као да до тада СлоВени нису постојали. Молио бих руководиоца секције да ме не прекида совјетским методима, јер покушава да ме спречи да изнесем критичке и пре свега методолошке примедбе, без уважавања којих не можемо говорити о науци етнолинвистике а без критике нема ни развоја науке. У књизи коју предајем српској научници – постоји поглавље ТЕРМИНОЛОШКИ РАТ ПРОТИВ НАРОДА РАС (Срба и Руса и свих осталих СлоВена) јер је то најстрашнији рат који се водио и води против СлоВена, а нико га и не примећује и нико му се и не супротставља иако нас на темељу њега хиљадама година потискују и асимилују.» Нешто касније сам свим присутнима у време дискусије показао књигу «КолоВени (СлоВени) и непрекидност културе и права» и у њој објављену Златну плочицу из Пиргија (сада градић Санта Севера на обали Тиренског мора) на којој је исписана реч «КолоВени» из које је погрешно била прочитана реч «СлоВени». Завршио сам моје кратко излагање на Конгресу молбом свим славистима: «Молим вас да од овог Конгреса ником и никада више не преносите глупост, да су СлоВени (кобајаги) добили писмо и описменили се од браће Кирила и Методија. Као што видите својим очима – управо азбучним знацима написана је Златна плочица из VI века пре н.е. где лако читамо назив «КолоВени» па је чак и камени блок из града Сарда, престонице Лидије из XI века пре н.е., написан азбуком у којој је назив СлоВена био исписан азбучним знацима «Вини» и идеографским знаком «Коло» (тринакрија, самсара), који је знак очуван расцртан на кнемиди/подколеници из эпохе Бутмир културе Винча». Да ли је то допрло до свести слависта не могу гарантовати јер и међу ауторима из слоВенских земаља било много неСлоВена, јер је то стална тежња и оних са Запада и оних са «Истока» – да СлоВенима управљају неСлоВени. Представник Института Украјинске академије наука се касније, правдао да није могао да ми приђе и затражи књигу «од свих оних учесница конгреса које су ме окружиле», после мог кратког излагања, што је наравно била само шала.

 

Укупно мало је било радова који су разматрали опште-слоВенске проблеме и опште проблеме слоВенских језика. И даље на оваквим слоВенским конгресима доминира хришћанска епоха, или традиција, у слоВенским језицима од епохе (наводно касног) покрштавања СлоВена, мада је хришћанство компилација древнословенског мировозрења (о КолоДару са тринаест месеци по 28 дана и нултим даном 21 јуна, када Сунце над брдом Трескавац Лепенског Вира чак и дан данас формира «А/Аз»), те су прехришћански обреди, традиција и обичаји толико укорењени да се у скоро сваком раду појављују. Али тумачења тих обичаја су усмерена да забашуре практичност тих обичаја. Тако ауторка о визуелним обредима при сахрањивању не наводи када су ти обичаји настали, а још мање када су настала тумачења тих очигледно дохришћанских обреда. Тако обичај стављања дуката на очи умрлог везује за тумачења непознатог порекла и ауторка ни једног тренутка није споменула практичне аспекте тог обичаја иако је колоДарна веза између овостраног и оностраног, такође Светлог као сјај дуката, сасвим могуће тумачење. Даће Бог да се Институт славистике Руске академије наука ослободи блискоисточног утицаја, када ће и методолошке сугестије бити могуће дати, пошто и дан данас многи умиру са отвореним очима и златници имеју и практичну страну, као што и «гатање» ЕтРуских (неправилно је говорити и писати ЕтруРци) у јетру није било последица некаквог мистицизма, који је приписан ЕтРуским, пошто су они на тај начин, простом методом, опредељивали екологију животне средине, у којој се хранила та животиња. Исто тако је и сваки уесник овог Конгреса, као и сви остали људи – покретни доказ чињенице да је назив древних СлоВена био: КолоВени, пошто су «вене» (два венозна система сваког човека – систолни и дијастолни) добио назив по нашим прецима – СлоВенима (КолоВени), који су врачевали човечије тело, то јест изучавали човечије тело (и у његовој божанској идентичности са космичким Колом хелиоцентричког система констатовали да и у човечијем телу постоји КолоВенски систем «вена» који је сличан са КолоДарним/каленДарским циклусом, па је сваки месец код наших предака СлоВена имао 28 дана колико и менструални циклус жене) још у епоху културе Винча (8500 година пре н.е.) и у епохи Лепенског Вира (8500 година пре н.е.). Али у Институту науке о СлоВенима (славяноведения) Руске академије наука, такође као и у Српској академији наука и уметности та научна открића су под најстрожом забраном, пошто је и Француску академију наука основао кардинал Ришеље па се тако догме и фалсификати Римске империје и њеног клерикалног наследника Ватикана (инквизиције) успешно штите од стране академика у свим, па и слоВенским академијама наука а због тога и на свим университима и школама, на штету истинске историје човечанства и штету истинске историје СлоВена.

 

Ни на овом конгресу слависта није било ни најмање могућности да се укаже да је Римска империја проценила да им је држање окупационих војних логора изузетно скупо па су покоравање СлоВена наставили наметањем окупационог писма Латина, које ми помирљиво називамо: «латиница». Трагови окупационог писма Латина боде очи на улицама Београда, пошто су скоро сви натписи израђени на том окупационом за слоВене писму, као да Аустро-угарска армија (која је 1914 и од краја 1915. године строго забрањивала употребу азБуке у окуприаном  Београду) још није напустила Београд.

 

 

Овде ваља истаћи и оне ретке српске ауторе као што је Далибор Соколовић, који је у раду: «У потрази за новом парадигмом језичке политике и планирања мањинских словенских језика» покушао да заштити словенске језике, па могуће и српски језик а посебно онда када су Срби били конститутивни народ у Хрватској и Црној нам Гори пре него што је тамо наметнут Римски, територијални концепт организовања једнонационалних држава, због чега су у ХХ веку и почињена незабележена у историји човечанства етничка чишћења и потискивање Срба, српски језик се прогања, а азбука се уништава чекићима, варварским методама, на улицама, пред телевизијским камерама и новинарима.

 

Пленарно заседање којим је завршен XVI Међународни конгрес слависта у Београду започето је, како и приличи покореним народима, химном Gaudeamus igitur на окупационом, латинском језику, коју је, гле симболике, отпевала Сања Вучић, у намери да не само Србима него и свим СлоВенима промени свест, како то упорно покушава и Председник Србије – Вучић. Но не можемо да грешимо душу Сања Вучић је својом лепотом и прекрасно изведеним старим српским песмама улепшала овај скуп и учинила га грандиозним.

 

Професор философије Милош Мандић, који је «случајно» или, како учи етимологија слоВенских језика, «с лучем Божјим» сео поред мене. Када смо се упознали рекао ми је да је читао моје радове па је предложио да се на следећем Конгресу слависта уведе «Комисија за КолоВенистику», као нову систематичнију науку о непрекидности слоВенске културе од епоха Лепенског Вира и Винче, те сам и снимио његову белешку на Програму конгреса, као важан закључак и иницијативу. Како каже народ слоВенски «Из Мандићевих уста у Божје уши!»

 

Председнику комисије за етимологију словенских речи и језика предао сам књигу «Первоначаљноје значењије слова Москва» и указао му на поглавље ТЕРМИНОЛОШКИ РАТ ПРОТИВ НАРОДА РАС (Срба и Руса и свих осталих СлоВена).

 

Надајмо се да ће Филолошки факултет Универзитета у Београду коначно добити у свим салама достојно озвучење и цивилизован систем хлађења и грејања простора који ће се користити, не само за овако значајне међународне манифестације, већ и за студенте у редовној и допунској настави о непрекидности словенске писмености од епоха Лепенског Вира и Винче.

 

Организаторима, поред свих критика, треба честитати на достојно организованом Конгресу слависта, с вером у боље сутра свих СлоВена и надом да ће светски моћници коначно допустити да СлоВени, а и други у свету изучавају историју СлоВена до V века, када су себе звали КолоВени односно РАз/Рас (родПервоначала), што се спречава јер је за њих Праначало било Коло, или представа о ХелиоЦентричном систему против кога се инквизиција манијакално борила, јер су нашу славну слоВенску истору приписали другим народима и цивилизацијама, а нас на том таласу и дан данас потискују.

 

Следећи конгрес слависта одржаће се 2023. године у Паризу. Испоставило се да сам претходног дана председници Комитета слависта Француске дао неколико мојих књига тако да ме је позвала да се заједнички сликамо. Даће Бог да се на следећем конгресу детаљно изложи најпрецизније (на овом степену развоја науке) научно објашњење – како је из речи КолоВени настала реч СлоВени, што сам на иницијативу и уз помоћ Симе Мраовића из Париза превео на руски, енглески, француски, кинески, јапански, немачки и српски језик.

 

Надам се да се организатори тог конгреса у Паризу неће стидети да све изговорено на Конгресу преводи на руски језик, како су то пропустили организатори у Београду говорећи искључиво на српском језику и занемарујући да сви слависти на конгресу, па и кинески и амерички, и енглески и норвешки, скоро перфектно говоре руски језик али скоро да не разумеју српски због Вука Караџића и његових из Ватикана финансираних реформи, којим су удаљили српски језик од расСенског/руског, како су и сви највећи специјалисти за руски језик, који су по правилу били не слоВени (Де Куртена, Даљ, Фасмер …), додавали по 50000 иностраних речи да би удаљили руски језик од других СлоВена, а посебно додавали или одузимали слова у њиховом писању.

 

Корак ка зближавању слоВенских језика неко ће ипак учинити, узимајући за основу расСенски (руски) језик и Азбуку, пошто су древни СлоВени имали веду (веда – наука, научни принцип): Све је Коло! И све се враћа – на круги своја.  И у сваком већем граду биће изграђен МУЗЕЈ НЕПРЕКИДНОСТИ СЛОВЕНСКОГ ПРАВА И КУЛТУРЕ ОД ЕПОХА ЛЕПЕНСКОГ ВИРА И ВИНЧЕ и Институт стандардизације колоВенског језика СлоВена на основу древне АзБуке Винче.

[1] S. Petőfi – Шандор Петефи (рођен као Александар Петровић, је био Србин, отац му је био Србин Стеван Петровић, мајка Словакиња Марија Хрузова): «Петефи се сматра најталентованијим и најбољим мађарским лирским песником XIX века.», све према https://sr.wikipedia.org/sr/Шандор_Петефи

цела вест
09.
Интервју

Владимр Умељић
Како су Срби постали Хрвати?

Србофобија је основ хрватског идентитета. То видимо сваки пут кад се Хрватска показује у свом правом светлу: од дочека фудбалера после Мондијала 2018, преко неоусташког оргијања у Книну поводом „Олује“ све до забране фестивала ојкања у Петрињи.Чињеница је да је ова мржња често плод конвертитског синдрома: огроман број данашњих Хрвата су потомци покатоличених Срба.

Руски научник и путописац, Александар Хиљфердинг, који је средином 19. века боравио у Босни, записао је: “Србин православни где год живео: у Босни, Херцеговини, Далмацији, Угарској, Српској кнежевини, има поред Цркве једну велику отаџбину: Српску земљу, која је, истина, подељена међу многим владавинама, но која ипак постоји идеално као земља једног истог православног народа. Он има своје предање, зна за српског светитеља Саву, за српског цара Душана, за српског мученика Лазара, за српског витеза Марка Краљевића. Његов садашњи живот је повезан са народним тлом и са пређашњим животом. Србин католик одриче све српско, пошто је православно, и не зна за српску отаџбину и српску прошлост. Код њега постоји само ужа провницијална домовина; он себе назива Босанцем, Херцеговцем, Далматинцем, Славонцем, према области где се родио. Он свој језик не зове српским, него босанским, далматинским, славонским, итд. Ако он жели уопштити појам о том језику, назива га нашким језиком. Но који је то „нашки“ језик, он то не уме да каже. Он зато не зна да тај језик назове својим правим именом, јер он сам нема општу отаџбину, опште народно име. Ван своје уже области у њега је само једна отаџбина: Римокатоличка црква“. Зато је Ватикану касније било тако лако да од Срба католика начини Хрвате. Најцрњи усташки злочинци из Другог светског рата (од Павелића, преко Артуковића, до Лубурића) били су потомци покатоличених Срба, претворених у Хрвате.           

 

          То је био повод да разговарамо са нашим угледним геноцидологом, др Владимиром Умељићем, чија се нова књига бави управо овом темом.

ИЛИРИ КОЈИ СУ СРБИ  

Поштовани господине Умељићу, Ваша нова књига, „Балкански гамбит Ватикана“, бави се управо овом битном историјском темом – како су Срби католици постали Хрвати. Које су Ваше основне тезе?                    

Научно образложење ове студије проистиче из анализе верификованих, примарних историјских извора, који су представљени, и базира се на њиховом сведочанству, да се само у периоду између 1846. и 1941. српско становништво западно од Дрине, са довољним степеном математичке вероватноће, смањило за приближно 2.000.000 људи а хрватско повећало за приближно исти број.

У првој линији ова коинциденција пробија сваки статистички оквир и води ad absurdum сваки иоле нормални однос наталитета и морталитета у оквиру ове две популације, а ни историја није оставила никакве показатеље о енормним емиграцијама (куда би требало да су између 1846-1941. отишли они, у 1846. години далеко многобројнији Срби?) и још невероватнијим имиграцијама (одакле би требало да је заправо дошла толика маса Хрвата и од 1846-1941. тако значајно појачала своју убедљиво малобројнију популацију, у 1846. години по могућству око 3,5 пута мању од српске и то без касније придошле – прво окупиране и потом анектиране – Босне и Херцеговине а после тога око 4 пута мању?).

Међусобна веза, једна врста „повратне спреге“ између ових бројки је непревидива, радило се дакле о једном једином, јединственом процесу.

Није наравно тешко закључити, да је – независно од биолошких фактора – дошло до масовног, врло специфичног и само једносмерног преливања једне популације у другу, следећи, метафорички речено, до одређеног тренутка принципу „спојених судова“ (до изједначења укупног броја Хрвата и Срба) а потом принципу „стрме равни“ (у даљу хрватску корист).

Детаљна етнографска карта Аустријске царевине из 1846. броји укупно 813.300 Хрвата и 2.624.000 Срба на својој државној територији, као и 5.183.000 „Италијана и романизованих Срба“, који насељавају – поред северног дела данашње Италије, тада у саставу хабзбуршке државе – читаву обалу Истре и Далмацију, где Хрвата иначе уопште нема. Чак и Словенци су тада са 1.167.300 људи били знатно бројнији од својих источних хрватских суседа.

Карта даље јасно разликује између Хрватске, Славоније и Далмације, што се одражавало и у званичној титули аустријског цара Франца Јозефа I. у односу на ове хабзбуршке покрајине (краљ Далмације, Хрватске и Славоније) а хрватска станишта су груписана око Загреба, ограничена између Вараждина на северу и Госпића на југу, словеначких области на западу и Славоније на истоку. И у Славонији су, иначе, Срби 1790. били већина, тако да је ту на пр. била основана Краљевина Славонија (1745.), која је 1849-1868. била апсолутно независна од Угарске и Хрватске

Закључно, како Хрвати тако и Словенци су ту класификовани као подгрупа Илиро-Срба. То је иначе сасвим одговарало ставу немачке науке у 18. и 19. веку (Бартенштајн, фон Таубе, Ј. Шникер, итд.), која је „појам илирства везивала за српски народ (…) писало се о многобројном илирском „расцијанском“ српском народу расејаном по читавом Балкану“ а само успут су се помињали „Хрвати, унијати (што по природи ствари значи да су дотични поунијаћени православци, који се већ рачунају као похрваћени) и неунијати.“

Истовремено се да констатовати да је с друге стране тадашњег разграничења Балканског полуострва, у Босни и Херцеговини као делу Османског царства, број Хрвата био по свему судећи незнатан, занемарљив док убедљиву већину становништва чине Срби. Као „Турска Хрватска“ („Türkisch Croatien“) означава се на овој другој етнографској карти Аустријског царства из 1847., наиме, омањи северозападни гранични простор БиХ и то само на потезу Каменица-Островица-Стари Мајдан-Јајце, мада и ту етнографска структура говори о апсолутној српској већини.

КАКО СУ СРБИ ПОКАТОЛИЧЕНИ?

Зар није било Хрвата у Босни и Херцеговини?          

О извесном хрватском присуству на пр. у Травнику, Ливну, Горњем Вакуфу, итд. могао би теоретски да говори – теоретски, јер су католици били и Словенци, Мађари, Италијани, итд. – податак да је „ту било католика“, без националног тј. етничког предзнака дотичних.

Овде се нуди и ставља на дискусију следећи модел размишљања: По овим аустријским подацима се, дакле, у хабзбуршкој царевини 1846. налазило 2.624.000 несумњивих Срба и ако (врло минималистички) пођемо од тога да се у оквиру популације од 5.183.000 „Италијана и романизованих Срба“ налазило само на пр. око 10% покатоличених Срба и томе додамо неоспорну српску већину у тада османској Босни и Херцеговини, онда се са довољном вероватноћом може поћи од тога да је тадашњи однос бројчаног састава Хрвата и Срба западно од Дрине могао износити (око +/-) 850.000 према (око +/-) 4.000.000.  Начин реализације циља (одлучујуће промене првобитне демографске слике), значи, водио је од радикалне промене конфесионалне до дијаметралне промене националне структуре и спроводио се континуираним покатоличавањем и хрватизацијом (= асимилацијом) Срба.  Ултимативни доказ масовног покатоличавања Срба западно од Дрине је, иначе, лако доступан, тражи се и налази у фундусу најкомпетентнијег сведока историје у овом случају, у архиву ватиканске Конгрегације за пропаганду вере (Congregazione de Propaganda Fide), јер то није никада била некаква тајна, већ званична и отворена политика Ватикана.  Како је, међутим, долазило до следствене хрватизације? Тајпроцес „ишчезавања“ Срба западно од Дрине (и шире), као што се у даљем излагању исто тако показало, континуирано се наставио и после светских ратова, прво у кратковечној Краљевини СХС, потом у Краљевини Југославији, као и у Титовој комунистичкој држави, од којих ниједна није била отворено папофилна, напротив.

ОД СРЕДЊЕГ ВЕКА НАОВАМО

Како је изгледало покатоличавање Срба?      

У мојој студији је тај процес подробно тематизован и обрађен у Славонији, Далмацији, Босни и Херцеговини, Дубровнику и Хрватској од Велике шизме па до данашњег дана. Покатоличавање се вршило агресивним „мисионарењем“ а најефикаснија метода је била превести владара у римокатоличку конфесију јер се потом сматрало да су и сви његови поданици аутоматски конвертирали, од бана Босне Стефана II Котроманића (1314-1353.), преко Твртка I па до Стефана Вукчића Косаче. Њих хрватска историографија одмах после покатоличавања проглашава Хрватима. То би свакако било исто толико научно тачно, као кад би Мађари прогласили Косачиног сина војводу Војислава Херцеговића Мађаром, јер се крајем XV века под притиском Турака преселио у (тада мађарску) Славонију и још 1514. био забележен као заштитник српско-православне цркве Свете Богородице код села Глоговница испод Калника  или пак кад би Турци прогласили једног другог Косачиног сина Стефана Херцеговића „чистокрвним“ Турчином, јер је прешао у ислам, тиме означио почетак масовне исламизације српског живља у Босни и Херцеговини и ушао у историју као велики везир и велики адмирал Османске империје, под именом Херсекоглу Ахмед-паша (српски: Ахмед Херцеговић). Или кад би пак Срби прогласили византијског цара Константина Великог Србином, јер је он ето био рођен у (данашњем) Нишу, односно Хрвати Марка Пола својим сународником, јер је исти потицао са (тада италијанског, данас хрватског) острва Корчуле, односно кад би било ко прогласио Мојсија Египћанином, јер је био рођен у египатској метрополи Тебе (данас Луксор).

Шта се дешавало касније? Којим правцем се ишло на конверзију православних у римокатолике?

Главни временски период, који се међутим овде анализира, почиње од 1846.Историјска ситуација у овом временском периоду (до Првог светског рата), значи квалитативни и квантитативни однос снага између политички доминантних, државно организованих Аустријанаца и Мађара с једне и њима (у различитој мери) потчињених Хрвата и Срба с друге стране, говори врло изричито против претпоставке да су Хрвати уопште били у стању, имали могућности и капацитет да самостално реализују тако велики пројекат. Они су се, наиме, од нестанка своје средњевековне државе 1102. грчевито борили за голи опстанак већ и свог народоносног предзнака „хрватски“. Шта више и сама егзистенција дотичне државе изазива научну скепсу, јер – да ли су познати било када и било где некакви владари, кнежеви, краљеви који нису ковали сопствени новац? И да ли је икада пронађен један једини новчић дотичних хрватских краљева?

Није дакле чудо да 1842. Славонац Мато Топаловић, римокатолички свештеник, професор филозофије и књижевник писао: „Hej! vi visokomudri Horvati, koji nećete ništa da čujete o imenu ilirskom! Kojim pravom možete vi i pomisliti samo, da se naš narod južni, naš jezik, naša literatura imenom horvatskim ovjenča? Kažite mi molim vas, odkad vam se računa glavni vaš grad Zagreb da spada na Horvatsku? Ja u starini samo slavonsko ime tamo nalazim. „Bani totius Slavoniae,“ imadiahu oblast od mora jadranskoga tia do Dunava. Gdi je tad Horvatska bila? … A de pokažite vi monetu, ili novac kraljevstva Horvatskog! Vidite ako ćete na to, imamo i mi dokazah za naše ime, i čim nekoji naši nesudjeni rodjaci i krasni prijetelji nastoje toga nas imena lišiti, tim nam to ime naše dražje i milije postaje…“

Испоставља се, значи, да је хрватизација покатоличених Срба првенствено следила аустријском односно аустро-угарском државном резону у другој половини XIX века.Омиљена флоскула хрватских водећих елита, дакле, да је овај развој догађаја само „доказ културне надмоћи Хрвата над Србима“ нема реалну основу тј. иоле снагу аргумента, јер њихов допринос овом процесу је далеко испод ватиканског и аустријског односно аустро-угарског.

Каква је била улога хрватског свештенства у свему томе? Улога хрватског римокатоличког клира, као једне врсте „ватиканске пешадије“ на лицу места не сме се наравно потценити, мора се одговарајуће вредновати. Потребно је узети у обзир и изузетно потенцирану, и социјално-психолошки интересантну чежњу њихових водећих елита – политичке, интелектуалне и клерикалне – да на буквално сваки начин ускладе стварност са сопственом представом стварности о „енормном значају“ своје „тисућегодишње нације и државности“ („wishfull thinking“). Ову метаморфозу могао је, дакле, остварити само неко ко је располагао енормном вољом и могућностима, логистиком и искуством, стручним и високо мотивисаним кадром, преобилним финансијским средствима, миленијумски осведоченом консеквентношћу при слеђењу својим циљевима и, што је од есенцијалне важности, безрезервном подршком световних владара, надлежних за дотичну област.  Од свих тих предуслова, Хрвати су тада поседовали само жељу/вољу/мотивацију. Одговор на горње питање у суштини је врло једноставан, то је само могао да буде Ватикан, свакако уз здушну помоћ тадашње аустријске државе, која је до самог свог краја, свог одласка у историју (као Аустро-Угарска) била строго римокатолички, изразито папофилно оријентисана.

КАКО ЈЕ ДУБРОВНИК ПОХРВАЋЕН?

Једно од најважнијих поглавља ове сурове и тешке књиге наше историје тиче се Дубровника. Хрват Гулисав у Држићевом „Дунду Мароју“ није „нашијенац“, он је из далека, језик докумената Дубровачке републике је латински и српски, а дубровачки госпари су се, у 19. веку, сви изјашњавали као Срби римокатолици. Шта се ту дешавало и где смо данас?

Одговорићу Вам са неколико цитата из студије (где су наведени одговарајући историјски извори): „Српска обележја у Дубровачкој републици могу се пронаћи свуда: у песмама Срба Дубровчана, у штампи која је објављена у Дубровнику у XIX веку и почетком XX века, у друштвима која су основана, у језику и књижевности старих Дубровчана (…) Срби католици били су носиоци српске народне мисли у Дубровнику у XIX веку и значајан чинилац српског народа. Сматрали су себе огранком растрзаног словенског народа који је говорио српско-дубровачки језик. Отворено су се борили против порицања о постојању Српства u Дубровнику, сматрајући да је једно вера а друго народност (…)“ „Дубровачки бискуп Мато Водипић у свом роману Марија Конавоска, објављеном у Загребу  1893. пише  на пр. да је слава диван обичај и да се „узвесељепије у славу божју као код свих Срба, а напија се обично до пете чаше. Оне крсне здравице, како их је и Вук забележио, и данас се обавезно изговарају уз весеље, нарочито на славском гошћењу. Уз живу српску традицију везану за православну веру и прошлост чувала се и херцеговачка ношња па је дубровачки надбискуп морао да предузима посебне мере против свештених лица која нису хтела да одбаце познату херцеговачку капу“ (…) На самом почетку XX века, Дум Иван Стојановић, угледни католички свештеник, писао је: „Србин сам по поријеклу и по чувству, католичка ми црква то не брани, јер је она универзална; кршћанство ме учи, да љубим ближњега, па ко је ближи од српскогa народа? Звало би се не бити кршћанином, кад би се вјере ради од свога народа одбио и његовијем непријатељем постао.“ (…)“ „У складу са саставом становништва, које се великим делом насељавало из херцеговачког залеђа, али и са општим историјским кретањима на овом подручју, у средњем веку на територији Дубровника поред службе на латинском језику служила се служба и на словенском језику. Те свештенике су често, према писму којим су се служили, називали „ћурилица“ или „ћирилица“. Из тих периода сачуван је и велики број ћириличних натписа на споменицима (…) Најстарије дубровачке средњовековне књиге су писане ћирилицом – Дубровачки зборник из 1520, и такође штампане ћирилицом – 1512. Служба блажене дјеве Марије. Ћирилицом су писане две редакције Александриде и друго (…)“ Те чињеница не говоре, дакле, за иоле хрватски карактер дубровачке културе.

Зар то није помало необично кад знамо да се Хрвати данас поносе дуборовачким наслеђем?                

То није чудно, Људевит Гај је тек је 1835. објавио проглас о напуштању кајкавског дијалекта и старог правописа, дакле дотадашњег хрватског народног и књижевног језика, и о прихватању штокавштине, значи стандарда српског језика, који је дефинитивно у лингвистици утемељио Вук Караџић, и новог правописа. А много пре тога су у Дубровнику већ стварали Цвијевић, Комнен, Ветрановић, Мавро Орбин, Гундулић, Џоно Палмотић, Андро Паули, итд. Да је он знао шта ради, шта прихвата и усваја, и коме дугује ову врло значајну реформу хрватског језика – условно речено, у извесном и само позитивнм смислу посрбљивања, дакле обогаћивања, зближавања и синергичког прожимања две културе – сведочи и његов следећи исказ: „Kako da se prepiremo što je kod Srbljah narodno, što li nije, kod Srbljah, u kojih od oltara do čobana ništa biti ne može što ne bi narodno bilo: kod Srbljah, od kojih mi jezik u svojoj mudrosti i u svom bogatstvu, i običaje u svojoj izvrsnosti i svojoj čistoći učiti moramo ako hoćemo da ilirski život obnovimo; kod Srbljah koji su u svetinji svoga srpstva onaj narodni duh i ono rodoljubstvo uzdržali, koji smo i mi u novije doba, radi sloge, pod prostranim imenom ilirstva novim životom uskrsnuli: kod Srbljah, koji su nama od starine sve sačuvali, a kojim mi malo ali sasvim ništa glede samoga narodnoga dati ne možemo (подвучено од стране аутора)?“

ВАТИКАН И ПАВЕЛИЋ ЗАУВЕК ЗАЈЕДНО        

Иако неки покушавају да Ватикан „растерете“ од усташког наслеђа ( зарад добрих „екуменских“ односа ), ми и данас видимо да се хрватски НДХ идентитет заснива на снажном поистовећењу Павелићеве монструм-државе са борбеним римокатолицизмом. Има ли излаза из тог лавиринита?      

Уска симбиоза клерофашистичког режима Анте Павелића и хрватског католичког клера на челу са Алојзијем Степинцом а уз несумњиво знање Ватикана поводом тога, која је видљива и при Србоциду тадашње хрватске државе 1941-1945, као и при геноциду над Јеврејима и Ромима, може се релативизовати или порицати само у оквиру. Тзв. контрафактичке историје и из изузетно неморалних, идеолошких мотива. Томе се наука, наравно, мора перманентно и аргументовано супротстављати.

Прва консеквенца, која произилази из овог историјског развоја, несумњиво гласи да је поништавање вере тј. одустајање од светосавског православља најсигурнији начин „расрбљивања“, денационализације, јер тада очигледно (искуствено) ступа на снагу аутоматизам губљења и националног обележја. Верски стожер се испоставља као неопходни елемент индивидуалне и социјалне свести у Срба.

То се дешавало као резултат масивног и концертираног спољног притиска, како од стране свог римокатоличког – државног и социјалног – окружења, тако сигурно и од стране својих и даље православних сународника, који су их не ретко титулирали као „Латине“ (или „потурице“ у случају исламизације) и шта више као „издајнике“, али и као резултат човеку својствене тежње да себе идентификује и појми као – за себе и друге – препознатљиво индивидуално и социјално биће. То се, емпиријски, ретко дешавало у раним генерацијима конвертита, али пролазиле су године и – стотине година. Јер покатоличавање је почело већ од Велике шизме 1054. а српска национална свест се код погођених, као што смо видели, великим делом одржала све до половине XIX века. Тада је тај процес постао неповратан, тада је ступила на снагу, исто тако емпиријски позната, „сопствена динамика догађаја“, самоидентификација са новом стварношћу је постала императив егзистенције.

Данас за Србе постоје заправо само две алтернативе, прва је одустати од себе, сопствене историје и културе, помирити се са чињеницом врло изгледног нестанка свог духовног бића, свог имена и језика, свог сопственог народа.

Да је ова могућност и после Другог светског рата остала реална алтернатива показује упечатљиво и један документ, порука коју је језуитски ученик, папа Павле VI, упутио у другој половини XX века у Црну Гору, а која истовремено потврђује а. да се прозелитска активност римокатоличке цркве и после 2. светског рата наставила несмањеним интензитетом, овде на примеру Црне Горе и б. да се од тада практикује једна, условно речено нова, „екуменска тактика“.

Овде само кратки извод из писма папског личног изасланика Франческа Паловинетија од 28.12.1969, упућено српско-православном Митрополиту црногорско-приморском Данилу (Дајковићу), са циљем уклањања Његошевих моштију из српско-православне капеле на Ловћену и њеног претварања у римокатолички споменик и место ходочашћа, као део покатоличавања Црне Горе:

„Носим Вам специјалну поруку Светог Оца Папе и његову поруку требам лично да уручим, па сам радо прихватио овај напоран труд да се уз Његов благослов обезбеди Ваша сагласност и саучешће што се изричита жеља Светог Оца Папе, па сам пошао на овај историјски пут који треба да овјековечи Вас (…) Много се постигло и Свети Отац Папа је веома задовољан и предложио је да би било најбоље да се скине она мала капела (на Ловћену) и смјести у музеј или у Његуше где би одговарало намени, где историја тог времена изумрлог старог народа још једино може да се види. Свима је јасно да садашњи народ нема више ништа заједничко са некадашњим народом оријентисаним великосрпском идеологијом која је злоупотребила овај народ који ето, може се рећи, потпуно изумире (…) Св. Отац Папа је вољан да даде 500 милиона лира као помоћ за изградњу Маузолеја који ти храбри људи тако упорно траже, па ће и Папина помоћ много допринијети, па ће се само тражити да у Маузолеј буду смјештене кости Луције Црногорке (Озане Которске)“

Како изгледа друга алтернатива?

Она гласи, просветити се и схватити да у диахроном светском пројекту Ватикана, као делу диахроног сукоба две велике културолошке традиције у Европи, једноставно нема места за православне Србе, да су и све новотарске приче о екуменизму и јединству само нововремски називи за остваривање врло старих циљева, који су – још једном – српски народни корпус већ коштали још увек неизбројане милионе душа.

На Србима је, значи, да ли ће допустити да се оствари жеља Виктора Гутића од 28. маја 1941: „Ја хоћу да служим Божијој и народној вољи! Ови непожељни елементи ће у нашим областима у најкраће време бити уништени без иједног трага! Једино што ће остати, то ће бити зло сећање на њих (…)“ и папског изасланика Франческа Паловинетија из 1969. или ће размислити о речима свог академика Косте Чавошког:

„Сваки народ, ако хоће да опстане на ветрометинама историје, мора знати шта је од самог почетка био, шта јесте и шта треба и даље да буде у деценијама и вековима који су пред њим. Све је то садржано у појму националне самосвести.

 

Разговор водио: Владимир Димитријевић

Шира верзија текста објављеног у „Печату“

цела вест
Страна 1 од 88
ДОНАЦИЈЕ

Претплатите се и дарујте независни часописи Људи говоре, да бисмо трајали заједно

даље

Пријатељи сајта

czipm.org beoforum.rs srbski.weebly.com

Људи говоре је српски загранични часопис за књижевност и културу који излази у Торонту од 2008.године. Поред књижевности и уметности, бави се свим областима које чине културу српског народа.

У часопису је петнаестак рубрика и свака почиње са по једном репродукцијом слика уметника о коме се пише у том броју. Излази 4 пута годишње на 150 страна, а некада и као двоброј на 300 страна.

Циљ му је да повеже српске писце и читаоце ма где они живели. Његова основна уређивачка начела су: естетско, етичко и духовно јединство.

Уредништво

Мило Ломпар
главни и одговорни уредник
(Београд, Србија)

Владимир Димитријевић
оперативни уредник за матичне земље
(Чачак, Србија)

Радомир Батуран
оперативни уредник за дијаспору
(Торонто, Канада)

Александар Петровић
уредник за културу
(Београд, Србија)

Жељко Продановић
уредник за поезију
(Окланд, Нови Зеланд)

 

Небојша Радић
уредник за језик и писмо
(Кембриџ, Енглеска)

Жељко Родић
уредник за уметност
(Оквил, Канада)

Никол Марковић
уредник енглеске секције и секретар Уредништва
(Торонто, Канада)

Џонатан Лок Харт
уредник енглеске секције
(Торонто, Канада)

Лектори

Душица Ивановић
Торонто

Сања Крстоношић
Торонто

Милана Сувачаров
Београд

Графички дизајн

Антоније Батуран
Лондон

Технички уредник

Радмило Вишњевац
Торонто

Издавач

Часопис "Људи говоре"
The Journal "People Say"

477 Milverton Blvd.
Toronto ON,
M4C 1X4 Canada

Контакт

Никол Марковић, секретар
т: 416 823 8121


Радомир Батуран, oперативни уредник
т: 416 558 0587


477 Milverton Blvd. Toronto,
On. M4C 1X4, Canada

baturan@rogers.com nikol_markovic@hotmail.com ljudigovore.com


ISSN 1925-5667

© људи говоре 2018