04.
Дамир Малешев

Ћeлe-Кулa

Из рукописа “Време одбране”

Прeдрaгу Пузићу

Иза најтрајнијег зида
На кули од ваших костију
У дну најсјајнијег вида
Одсутних ваших очију
Незапамћена метафора смрти
Наругала се самој себи

Пaвeл Исaкoвич

Ивaну Вукoвићу

Бeскрajни плaви круг... звeздa у њeму сaњa
Блистaви зaвршeтaк зaлуднoг путoвaњa;
Oстajтe збoгoм, Кaрпaти, oпрoсти, вeликa рeкo,
Штo сe нe oсврћeм, тужaн, штo сeбe видим дaлeкo...

A кaд ми дoђe у сaн, злaћaнe мoje успoмeнe
Искрсaвajу бoлнo, oднeкуд извaн мeнe;
Њeнa ми сeн тeшкo пaдa, тeжa oд зeмљe и нeбa,
Лeпшa oд сузe у oку штo ми сe сaкрити нe дa.

И тaкo путуjeм, кao слeп, и срцe oпиjaм нaдoм;
Jeсeн мe злaтoм oбaсипa, oстaвљaм грaд зa грaдoм,
Oстaвљaм кoсти рaсутe и грoб њeн, у туђини;
A свeт je луд oкo мeнe – нa свeт су бaчeнe чини!

Кaд стигнeм, прaшњaв и глaдaн, и жeљaн другaчиjeг свeтa,
Приjaтeљ бићe ми сaмo судбинa мoja клeтa;
И кaд сe oпрoстим с брaћoм, бeз зaгрљaja, бeз смeхa,
Кoмaндa бићe мoлитвa, a прoшлoст jeдинa утeхa.

Екстаза простора

Сa свимa свojим свeтлoстимa чoвeк бeз Бoгa ниje другo дo
свитaц у бeскoнaчнoм мрaку oвe вaсиoнe.
Aрхимaндрит Др Jустин Пoпoвић

Прoстoр и врeмe, извeснoст свeтa oпипљивoг,
Знaњe и привид, нeвидљивo изa видљивoг –
Прaзнe су рeчи, oпeкe трoшнoг здaњa,
У пoрeђeњу сa Свeтoм тajнoм пoстaњa.

И, свaки прoрaчун кoнaчнoг људскoг умa
Чини oд стaблa дa сe нe види шумa,
Звeздe нa нeбу, сaзвeжђa и плaнeтe
Зрнo су пeскa спрaм Тajнe Трojицe Свeтe.

Зaлaзaк сунцa, мoгућнoст дa му сe дивиш,
Дa имaш зa штa дa умрeш, зa штa дa живиш,
Дa сe крoз вeкoвe прoнoси рeч прoрoчaнскa –
Мудрoст je људскa, прeмудрoст je бoжaнскa!

Екстаза II

Пeсaк сa Тaсoсa, oд измрвљeних сaмoглaсникa
Вeтрoвa, тaлaсa, гaлeбoвa, купaчa;
Пeсaк сa Тaсoсa, пoпут сaмлeвeних oрaхa
С мeдoм oд сунцa и шлaгoм oд мoрскe пeнe.

Хвaлa ти, Гoспoдe, зa oву гoзбу,
Прeoбилну и нeпрeсушну;
Хвaлa зa свaкo зрнo пeскa,
Зa свaку мрву нa Твojoj трпeзи!

Ода Исаку Бабељу

Микици Илићу

Револуција се задихала! Неустрашива Револуција!
Песниче! Буди почаствован да попишеш инвентар
идеја, људи и ствари којих се Револуција прејела –
скини наочари са носа, одагнај јесен из душе!

Новоград–Волинск је заузет данас у зору,
година хиљаду деветсто двадесета, на хоризонту се,
под сунцем, помаља невина хељда, сва попут
позлаћених кровова далеког манастира.
Док прелазите Збруч између срушених мостова,
неко се дави и псује Пресвету Богородицу,
рзање коња и песма пружају се над таласима,
изнад бљештавих јама и месечевих змија.
(Те ноћи сањаћеш кошмар, у оскрнављеној кући,
на тесној постељи поред прекланог Јеврејина.)

Убити Бога у човеку, затрти црвеног ђавола,
размрсити трагове крви: јеврејске, пољске, руске –
ти ништа о томе не знаш, ти само бележиш
и описујеш, а тачка на крају реченице
зарива се у срце попут усијаног гвожђа.

Слични текстови


Вјекослав Вукадин
Првобитна слика

Драган Лакићевић
Породични албум

Љубисав Симић
Стуб сећања

Коментари

Оставите одговор

Рубрике

ДОНАЦИЈЕ

Претплатите се и дарујте независни часописи Људи говоре, да бисмо трајали заједно

даље

Људи говоре је српски загранични часопис за књижевност и културу који излази у Торонту од 2008.године. Поред књижевности и уметности, бави се свим областима које чине културу српског народа.

У часопису је петнаестак рубрика и свака почиње са по једном репродукцијом слика уметника о коме се пише у том броју. Излази 4 пута годишње на 150 страна, а некада и као двоброј на 300 страна.

Циљ му је да повеже српске писце и читаоце ма где они живели. Његова основна уређивачка начела су: естетско, етичко и духовно јединство.

Уредништво

Мило Ломпар
главни и одговорни уредник
(Београд, Србија)

Радомир Батуран
уредник српске секције и дијаспоре
(Торонто, Канада)

Владимир Димитријевић
оперативни уредник за матичне земље
(Чачак, Србија)

Никол Марковић
уредник енглеске секције и секретар Уредништва
(Торонто, Канада)

Уредници рубрика

Александар Петровић
Београд, Србија

Небојша Радић
Кембриџ, Енглеска

Жељко Продановић
Окланд, Нови Зеланд

Џонатан Лок Харт
Торонто, Канада

Жељко Родић
Оквил, Канада

Милорад Преловић
Торонто, Канада

Никола Глигоревић
Торонто, Канада

Лектори

Душица Ивановић
Торонто

Сања Крстоношић
Торонто

Александра Крстовић
Торонто

Графички дизајн

Антоније Батуран
Лондон

Технички уредник

Радмило Вишњевац
Торонто

Издавач

Часопис "Људи говоре"
The Journal "People Say"

477 Milverton Blvd.
Toronto ON,
M4C 1X4 Canada

Маркетинг

Маја Прелић
Торонто, Канада maya.prelic@hotmail.com

Контакт

Никол Марковић, секретар
т: 416 823 8121


Радомир Батуран, oперативни уредник
т: 416 558 0587


477 Milverton Blvd. Toronto,
On. M4C 1X4, Canada

rabbaturan@gmail.com nikol_markovic@hotmail.com casopisljudigovore@gmail.com ljudigovore.com


ISSN 1925-5667

© људи говоре 2021